Tin Tức

Marketing Du Lịch & Tăng Trưởng Ngành của Việt Nam

du lich viet nam

Việt Nam đang tăng nhanh hơn trong ngành du lịch của nước láng giềng khu vực do một thiếu đáng kinh ngạc của tài trợ cho tiếp thị quốc gia quốc tế. Điều này là mặc dù du lịch là một ngành công nghiệp lớn cho đất nước, và các khu vực được xác định là một khu vực quan trọng cho sự tăng trưởng trong kế hoạch phát triển kinh tế tại ngân hàng thế giới tài trợ 2016-2020 cho Việt Nam.

du lich viet nam

Theo Cục quản lý du lịch quốc gia Việt Nam, ngân sách hàng năm cho việc thúc đẩy du lịch là chỉ 2 triệu USD. Có, bạn đọc một cách chính xác, đó là toàn bộ ngân sách tiếp thị du lịch của đất nước. Mà sẽ mua cho bạn rất nhiều thời gian không khí trên CNN.

Đặt rằng trong người, các quốc gia hàng đầu trong khu vực về mặt quốc tế du lịch là Thái Lan, Singapore và Malaysia. 2 triệu Việt Nam dành về xúc tiến du lịch đại diện cho 2,9 phần trăm của ngân sách của Thái Lan cho cùng, 2,5 phần trăm của Singapore và 1,9% của Malaysia đầu tư tiếp thị bản thân như một điểm đến.

Tăng Trưởng trong những lĩnh vực khác

Nhiều lĩnh vực nổi bật trong bức tranh tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể kể đến lĩnh vực xuất bản sách. Lĩnh vực hầu như không được chi nhiều tiền cho quảng cáo những vẫn có những khách hàng trung thành và tạo ra lợi nhuận đều đặn cho ngành.

Ngành du lịch Việt Nam là không chính xác suy giảm. Các lĩnh vực đã phát triển tại khoảng 6,5% hàng năm trong năm năm qua, và dự kiến sẽ tiếp tục làm như vậy. Nhưng nó là không tận dụng lợi thế của vị trí của mình thông qua một thiếu sự đầu tư và đang tăng nhanh hơn nhiều người láng giềng khu vực.

Du lịch ở Thái Lan và Singapore tăng 12 phần trăm và 10 phần trăm tương ứng so với cùng kỳ. Thậm chí cả Lào (15%) hơn so với tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam gấp.

Có, Tuy nhiên, chi phí cạnh tranh ưu tiên cho các nước có liên quan đến lĩnh vực du lịch. Như tôi đã ghi nhận trước đó, đầu tư đáng kể là cần thiết trong cơ sở hạ tầng và tái dụng cụ giáo dục và đào tạo hệ thống để hỗ trợ ngành công nghiệp.